mua 3m vải hoa hét 210 000 đồng .hỏi mua 5m vãi hoa như thế hết bao nhiêu tiền

Question

mua 3m vải hoa hét 210 000 đồng .hỏi mua 5m vãi hoa như thế hết bao nhiêu tiền

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-01T00:04:08+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:05:14+00:00

  Đáp án:

  350000

  Giải thích các bước giải: 210000:3 nhân 5 = 350000

  0
  2021-10-01T00:05:54+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 1m vải mua hết số tiền là: 210000÷3 =70000đồng

  5m vải mua hết số tiền là: 70000×5=350000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )