mua ba cây bút chì và 4 cây bút bi hết 15900 đồng nếu mua 5 cây bút chì và 6 cay bút bi cùng loại hết 25100 đồng tìm giá trị mỗi cây bút chì và cây bú

Question

mua ba cây bút chì và 4 cây bút bi hết 15900 đồng nếu mua 5 cây bút chì và 6 cay bút bi cùng loại hết 25100 đồng tìm giá trị mỗi cây bút chì và cây bút bi bao nhiêu tiền? ai làm xong trước mình cho 5 sao và trả lời hay nhất

in progress 0
Jade 6 ngày 2021-09-12T23:28:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:29:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:15 bút bi và 20 cây but chi hết 15900:5=79500

  15 but bi va 18 cay chi 25100 : 3 = 75200

   2 bút chì hết : 79500- 75300=4200

  1 bút chì hết :4200:2=2100

  0
  2021-09-12T23:29:59+00:00

  Giá tiền của 2 bút chì và 2 bút bi là : 25100 – 15900 = 9200 (đồng )

  Giá tiền của 1 bút bi và 1 bút chì là : 9200 : 2 = 4600 (đồng)

  Tổng số tiền của tất cả 8 cây bút chì và 10 cây bút bi là : 25100 + 15900 = 41000 (đồng)

  Giá tiền của 1 cây bút bi là : 41000 – (4600 x 8 ) : 2 = 2100 (đồng)

  Giá tiền của 1 cây bút chì là : 4600 – 2100 = 2500 (đồng )

                            Đ/S : Bút bi : 2500 đồng

                                    Bút chì : 2100 đồng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )