Mục đich của cuôc cách mang tư san , kết qua và hình thức ? Giúp mik vs

Question

Mục đich của cuôc cách mang tư san , kết qua và hình thức ?
Giúp mik vs

in progress 0
Harper 1 giờ 2021-09-07T07:24:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:25:21+00:00

  Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. … thống nhất đất nước, xóa bỏ những tàn tích phong kiến, thiết lập nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  Kết quả:

  – Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản quý tộc mới.

  – Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng.

  Hình thức của các cuôc cách mạng tư sản trên thế giới:

  – Nội chiến: CMTS Anh giữa thế kỉ XVII, nội chiến ở Mĩ (1861 – 1865)

  – Cao trào cách mạng của quần chúng, cách mạng được đẩy lên cao trào là nhờ cao trào này: Cách mạng Pháp 1789.

  – Phong trào giải phóng dân tộc: chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Bắc Mĩ, cách mạng Hà Lan, cuộc đấu tranh của các nước Mĩ la tinh chống TBN và BĐN.

  – Thống nhất quốc gia: Đức, Italia.

  – Cải cách, duy tân: Nga, Nhật, Xiêm…

  0
  2021-09-07T07:25:57+00:00

  *Cách mạng tư sản: theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

  *Cách mạng tư sản: bắt đầu từ thế kỷ 16 kéo dài tới thế kỷ 20. Nó đã thiết lập nền dân chủ vô sản và tạo ra phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, đồng thời có một tiến bộ vượt bậc về phương thức sản xuất, là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử trong xã hội loài người. Mặc dù vậy, những học giả chủ nghĩa xã hội khoa học cho rằng cách mạng tư sản vẫn là sự thay thế chế độ bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội là xóa bỏ chế độ người bóc lột người

  Admin Xuyên Việtốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )