Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì? *

Question

Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì? *

in progress 0
Ivy 4 tuần 2021-08-13T13:42:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:43:12+00:00

  -Minh họa dữ liệu 

  -Dễ so sánh số liệu trực quan

  -Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm 

  0
  2021-08-13T13:43:46+00:00

  Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?

  => Minh họa dữ liệu trực quan

  =>Dễ so sánh số liệu

   => Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu

  BẠN THAM KHẢO 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )