Mục đích đấu tranh của tiểu tư sản, tư sản và công nhân là gì?

Question

Mục đích đấu tranh của tiểu tư sản, tư sản và công nhân là gì?

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-31T17:56:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:58:35+00:00

  -Các phong trào đấu tranh tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam có mục tiêu chống đế quốc, tay sai đòi các quyền lợi về kinh tế – chính trị, dưới hình thức công khai, hợp pháp => Các phong trào này đấu tranh chủ yếu đòi quyền tự do, dân chủ.

  -Trong giai đoạn 1919 – 1924, giai cấp công nhân đấu tranh chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, phải đến tháng 8-1925, phong trào công nhân mới bước đấu chuyển sang đấu tranh tự giác vì có xuất hiện mục tiêu đấu tranh chính trị.

  –  Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản đòi quyền lợi về kinh tế như phong trào đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì, tẩy chay tư sản Hoa Kiều; “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”..

  chúc học tốt 

  xin câu trả lời hay nhất 

  0
  2021-08-31T17:58:46+00:00

  Tiểu tư sản :Đòi các quyền tự do, dân chủ

  Tư sản: Đòi quyền tự do trong kinh doanh và tự chủ trong các công tác  về chính trị, dùng tiếng mẹ đẻ trong công cược giáp diucj

  Công nhân;Đòi quyền lợi trong lĩnh vựckinh tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )