mục đích đấu tranh trước mắt của giai cấp tiểu tư sản những năm 1919-1925 a. độc lập dân tộc b. quyền tự do dân chủ c. chấn hưng nội hóa d. ủng hộ đấ

Question

mục đích đấu tranh trước mắt của giai cấp tiểu tư sản những năm 1919-1925
a. độc lập dân tộc
b. quyền tự do dân chủ
c. chấn hưng nội hóa
d. ủng hộ đấu tranh của Trung quốc

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-20T20:25:48+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:26:58+00:00

  mục đích đấu tranh trước mắt của giai cấp tiểu tư sản những năm 1919-1925

  a. độc lập dân tộc

  b. quyền tự do dân chủ

  c. chấn hưng nội hóa

  d. ủng hộ đấu tranh của Trung quốc

  Vì :

  – Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925 có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó:
  –          Tiểu tư sản trí thức (bao gồm học sinh, sinh viên và giáo viên, viên chức, nhà văn, nhà báo,..) sôi nổi đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ. Một số tổ chức chính trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội phục Việt,…được thành lập với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi.
  –         Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản đòi quyền lợi về kinh tế như phong trào đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì, tẩy chay tư sản Hoa Kiều; “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”..

  0
  2021-09-20T20:27:13+00:00

  @Holliwood#:

  Mục đích đấu tranh trước mắt của giai cấp tiểu tư bản những năm 1919 – 1925 là :

  A. Độc lập dân tộc

  B. Quyền tự do dân chủ

  C. Chấn hưng nội hóa

  D. Ủng hộ đấu tranh của Trung Quốc

  Giải thích:

  (*) Mục tiêu đấu tranh nhằm vào mục tiêu kinh tế: tẩy chay tư sản Hoa Kiều, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của Việt Nam, “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”; chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì

  (*) Tính cải lương: khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi lại thỏa hiệp với chúng.

  (*) Mục tiêu đấu tranh: sôi nổi đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ. Thành lập các tổ chức chính trị tiến bộ, các tờ báo cả tiếng Việt và tiếng Pháp, nhà xuất bản tiến bộ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )