mục đích học tập của học sinh là gì

Question

mục đích học tập của học sinh là gì

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-07-27T08:29:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:31:13+00:00

  mục đích học tập của học sinh để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt, trở thành con người chân chính, có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ nước nhà.

  0
  2021-07-27T08:31:21+00:00

  $\text{Huy Voân}$

  Mục đích học tập của học sinh là để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.Vì học tập để trở thành những người công dân tốt, những người lao động chân chính có khả năng để tự lập nghiệp, góp phần bảo vệ quê hương , đất nước, bảo vệ xã hội chủ nghĩa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )