Mục Đích,Kết Quả,Ý Nghĩa của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950? Các bạn giải giúp mình vs 5 sao

Question

Mục Đích,Kết Quả,Ý Nghĩa của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950?
Các bạn giải giúp mình vs
5 sao

in progress 0
Eva 1 năm 2021-09-27T22:03:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:04:42+00:00

  * Mục đích: nhằm phá thế bị cô lập của căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới Việt – Trung để mở đầu cầu tiếp nhận viện trợ.

  * Kết quả:

  – Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 tên địch

  – Khai thông được 750km từ Cao Bằng về Đình Lập

  – Giải phóng với 35 vạn dân

  – Chọc thủng hành lang Đông – Tây, thế bao vây của địch đối với căn cứ Việt Bắc bị phá vỡ

  – Kế hoạch Rơve bị phá sản

  * Ý nghĩa:

  – Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của quân ta

  – Đưa cuộc kháng chiến của quân ta bước sang giai đoạn mới

  Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )