mức độ chi tiết của bản đồ dựa vào yếu tố nào? mai thi rồi

Question

mức độ chi tiết của bản đồ dựa vào yếu tố nào? mai thi rồi

in progress 0
Caroline 1 giờ 2021-10-06T08:18:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T08:20:01+00:00

  Mức độ chi tiết của bản đồ phụ thuộc vào tỉ lệ bản đồ. Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao.

  0
  2021-10-06T08:20:35+00:00

  Mức độ chi tiết của bản đồ dựa vào tỉ lệ bản đồ nha. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )