Muối ăn có lẫn NaCO3, BaCl2, CaCl2, Na2CO3, trình bày phương pháp hoá học để có muối ăn tinh khiết

Question

Muối ăn có lẫn NaCO3, BaCl2, CaCl2, Na2CO3, trình bày phương pháp hoá học để có muối ăn tinh khiết

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-09-12T00:28:56+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:30:25+00:00

  Cho hỗn hợp vào dd $Na_2CO_3$ dư, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch chứa $NaCl$, $Na_2CO_3$, $NaHCO_3$. 

  $BaCl_2+Na_2CO_3\to 2NaCl+BaCO_3$

  $CaCl_2+Na_2CO_3\to 2NaCl+CaCO_3$

  Cho dư HCl vào dung dịch sau phản ứng, cô cạn thu được NaCl khan.

  $2HCl+Na_2CO_3\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

  $HCl+NaHCO_3\to NaCl+CO_2+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )