Muối clorua của nó chứa 14,8% clo Nghĩa là gì vậy mọi người

Question

Muối clorua của nó chứa 14,8% clo
Nghĩa là gì vậy mọi người

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-01T11:53:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:55:03+00:00

  Có nghĩa là trong 1 phân tử muối clorua (hay MClx) thì C% của Clo chỉ chiếm 14,8% còn lại thì là của kim loại M

   

  0
  2021-10-01T11:55:43+00:00

  Nghĩa là:

  Loại muối clorua đó có 14,8% clo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )