muốn chèn 1 bảng 3 cột e làm thế nào giúp mk vs nha

Question

muốn chèn 1 bảng 3 cột e làm thế nào
giúp mk vs nha

in progress 0
Piper 1 năm 2021-08-09T10:40:36+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:41:47+00:00

  B1: Mở Word, đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn thêm bảng, chọn Insert.

  B2: Chọn Table.

  B3: Chọn Insert Table.

  B4: Nhập số cột của bảng trong phần Number of columns.

  B5: Nhập số hàng của bảng trong phần Number of rows.

  B6: Nhấn OK để tạo bảng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )