muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí người ta phải dựa vào những yếu tố nào

Question

muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí người ta phải dựa vào những yếu tố nào

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2021-08-22T01:36:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:37:44+00:00

  nhung yếu tố:

  màu sắc, độ cứng dẻo , độ biến dạng, độ dẫn nhiệt, khối luong riêng và mặt gãy của vật liệu

  0
  2021-08-22T01:38:12+00:00

  Muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí, người ta phải dựa vào những yếu tố sau :

  Màu sắc, mặt gãy của vật liệu, khối lượng riêng,độ dẫn nhiệt, độ cứng dẻo độ biến dạng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )