Muốn đàn ghi ta phát ra âm cao,âm thấp thì ta phải gảy dây đàn ntn?vì sao?

Question

Muốn đàn ghi ta phát ra âm cao,âm thấp thì ta phải gảy dây đàn ntn?vì sao?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-08-07T20:16:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:17:23+00:00

  Do tần số của âm thanh do đàn phát ra thuộc vào độ căng của dây đàn nên có thể giúp phát ra âm trầm và bổng bằng cách dùng tay gảy đàn, tay còn lại có tác dụng lên cần đàn để thay đổi  âm phát ra.

   

  0
  2021-08-07T20:17:29+00:00

  muốn cho đàn phát ra âm cao thì gãy nhanh vì gảy nhanh sẽ làm cho tần số lớn phát ra âm cao

  muốn cho đàn phát ra âm thấp thì gãy chậm sẽ làm cho tần số nhỏ phát ra âm thấp 

  tần số ????️????️????️ dao động càng lớn thì dao động nhanh âm phát ra cao 

  tần số ????️????️????️ dao động càng nhỏ thì dao động càng yếu âm phát ra thấp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )