Muốn đắp xong đoạn đường trong 10 ngày, cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 8 ngày thì phải thêm mấy người? (sức làm như nhau)

Question

Muốn đắp xong đoạn đường trong 10 ngày, cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 8 ngày thì phải thêm mấy người? (sức làm như nhau)

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-06T17:28:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:30:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                                      Bải giải:

                 Trong một ngày cần số người là:

                          12-10=2 {người}

  Muốn đắp xong một đoạn đường trong 8 ngày thì thêm số người là:

                           12+2=14 {người}

                                Đáp số:14 người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )