Muốn điều chế được 5,6l O2 thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu

Question

Muốn điều chế được 5,6l O2 thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu

in progress 0
Maya 5 tháng 2021-07-11T09:00:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:02:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2KMnO_4→^{t^{0}} K_2MnO_4+MnO_2+O_2↑`

  Ta có: `n_{O_2}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\ mol`

  `n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=0,5\ mol`

  `m_{KMnO_4}=0,5.158=79\ gam`

  0
  2021-07-11T09:02:24+00:00

  2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

  `n_{O_2}=5,6:22,4=0,25(mol)`

  Theo pt:

  `n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=2.0,25=0,5(mol)`

  `=>m_{KMnO_4}=n_{KMnO_4}.M_{KMnO_4}=0,5.158=79(g)`

  P/s: Mik lm là nếu đề có cho khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )