Muốn điều chỉnh ngắt trang, nháy chuột vào dải lệnh View sau đó chọn: A. Break B. Margin C. Print Preview D. Page Break Preview

Question

Muốn điều chỉnh ngắt trang, nháy chuột vào dải lệnh View sau đó chọn:
A. Break
B. Margin
C. Print Preview
D. Page Break Preview

in progress 0
Rose 1 năm 2021-08-16T04:37:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:38:51+00:00

  A. Break.

  Đúng

  0
  2021-08-16T04:39:33+00:00

  Muốn điều chỉnh ngắt trang, nháy chuột vào dải lệnh View sau đó chọn: A. Break

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )