Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi. a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông. b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu d

Question

Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.
a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.
b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-12-06T10:01:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T10:02:11+00:00

  a) Tỉ số phần trăm giữa xi măng với bê tông là:

       1÷(1+2+6).100=11,1%

      Tỉ số phần trăm giữa cát với bê tông là:

       2÷(1+2+6).100=22,2%

      Tỉ số phần trăm giữa sỏi với bê tông là:

       6÷(1+2+6).100=66,6%

  b) 

  0
  2021-12-06T10:02:34+00:00

  Ta có: khối lượng của bê tông là:

  1+2+6=9(tạ)

  a)Tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông là:

  – Xi măng:$\frac{1}{9}$ .100%=11,1%

  – Cát:$\frac{2}{9}$ .100%=22,2%

  – Sỏi:$\frac{6}{9}$ .100%=66,7%

  b) Có tỉ số phần trăm đó rồi, bạn tự làm nhé.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )