Muốn liên hệ giữa cạnh và góc đối diện, góc và cạnh đối diện của một tam giác

Question

Muốn liên hệ giữa cạnh và góc đối diện, góc và cạnh đối diện của một tam giác

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-28T15:06:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:08:00+00:00

  Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thi lớn hơn

  Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

  0
  2021-09-28T15:08:08+00:00

  Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn

  Định lý 2: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là góc lớn hơn

  Hai định lý này bổ sung cho nhau

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )