muốn pha 100ml rượu chanh 30 độ thì cần bao nhiêu lít cồn 95 độ

Question

muốn pha 100ml rượu chanh 30 độ thì cần bao nhiêu lít cồn 95 độ

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-06T17:47:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:49:10+00:00

  Trong 100l rượu 30 độ có:

  Thể tích cồn 95 độ cần lấy: 

  0
  2021-10-06T17:49:31+00:00

  Đáp án:

  Vì rượu 15 độ ta cần phải có xóc xĩ 143 lít cồn 95 độ cộng với 1g nước cất

  Nên rượu 30 độ ta cần phải có 285 lít cồn 95 độ cộng với 1g nước cất

  Mà rượu chanh cũng chính là rượu . Trong rượu chanh có nhiều hàm lượng axit nên ta dùng thêm nước cất để có thể trung hòa độ axit

  Vr =100*30=3000ml

  Vdd=3000*95=285000ml=285ml 

  Chúc bạn thi và học tốt ạ

  Giải thích các bước giải:

  Nguyen liệu chuẩn bị

  1g nước cất

  285l cồn 95 độ

  Rượu

  Và chanh

  Cách pha chế…..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )