Muốn pha chế 100 lít rượu chanh 40độ cần dùng bao nhiêu lít cồn 80độ?

Question

Muốn pha chế 100 lít rượu chanh 40độ cần dùng bao nhiêu lít cồn 80độ?

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-28T12:35:05+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:36:14+00:00

  Trong 100l rượu 40 độ có:

  $V_r= 100.40\%= 40ml$ 

  Thể tích cồn 80 độ cần lấy: 

  $V_{dd}= 40:80\%= 50ml$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )