muốn pha loãng H2SO4 đặc ta làm như thế nào?

Question

muốn pha loãng H2SO4 đặc ta làm như thế nào?

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-08-28T07:39:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:40:31+00:00

   Muốn pha loãng `H_2SO_4 `  đặc thì ta tiến hành rót từ từ H2SO4 vào nước

  `P  /  S :` Tránh làm ngược lại nha ( nguy hiểm chết người – hủy hoại nhán sắc ! )

   

  0
  2021-08-28T07:40:43+00:00

  Đáp án: muốn pha loãng H2SO4 đặc ta đổ từ từ H2SO4 đặc vào nước. (Không làm ngược lại)

   

  Giải thích các bước giải: không làm ngược lại vì H2SO4 có tính háo nước, nếu đổ nước vào H2SO4 thì sẽ dễ gây bỏng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )