Muốn sao chép một đoạn văn bản đến vị trí khác của văn bản em làm thế nào?

Question

Muốn sao chép một đoạn văn bản đến vị trí khác của văn bản em làm thế nào?

in progress 0
Alexandra 2 năm 2021-08-23T19:32:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:33:36+00:00

  B1: chọn đoạn văn bản cần sao chép

  B2: Thực hiện 1 trong 4 cách sau:

  – Edit/Copy

  – Ctrl+C

  – Nháy phải/Copy

  – Biểu tượng Copy

  B3: đưa con trỏ chuột đến vị trí mới.

  B4: Chọn 1 trong 4 cách sau:

  – Edit/Paste

  – Ctrl+v

  – Nháy phải/Paste

  – Biểu tượng Paste

  0
  2021-08-23T19:33:55+00:00

  B1 bôi đen văn bản cần sao chép

  B2 click chuột phải vào phần đã bôi đen

  B3 chọn coppy

  B4 đưa con trỏ chuột qua vị ỷis mới nhấn chuột phải chọn Paster

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )