muốn tìm một số biết m/n của số đó là a ta lấy a:m/n là sao ạ sao không lấy a.m/n mà phải bắt buộc là a:m/n ạ giải thích giúp mình với xong mình vote

Question

muốn tìm một số biết m/n của số đó là a ta lấy a:m/n là sao ạ
sao không lấy a.m/n mà phải bắt buộc là a:m/n ạ
giải thích giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-26T18:34:05+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:35:08+00:00

  Đáp án:

  Khi bài toán cho ta  biết m/n số a và (m,n khác 0 và m,n ∈ Z)

  thì ta áp dụng công thức a:m/n 

  Khi nhân chúng ta sẽ bị nhầm !

   

  0
  2021-10-26T18:35:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )