muon tinh dien tich hinh tron ta lam the nao

Question

muon tinh dien tich hinh tron ta lam the nao

in progress 0
Claire 2 giờ 2021-09-12T01:25:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T01:27:22+00:00

  Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với PI

  S=r . r . 3,14

  Trong đó:

  r: Bán kính hình tròn

  π = Hằng số PI bằng 3.14

  0
  2021-09-12T01:27:32+00:00

  Đáp án:

  Có hai cách tính diện tích hình tròn:

  C1:Tính bằng đường kính. Công thức của đường kính: `d.\pi` 

  C2: Tính bằng bán kính. Công thức của bán kính: `r^2.pi` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )