Muốn vẽ hình tứ giác trên phần mềm LOGO thì phải làm công thức là gì

Question

Muốn vẽ hình tứ giác trên phần mềm LOGO thì phải làm công thức là gì

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-21T09:24:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:25:20+00:00

  rt 45 fd 100 rt 45 fd 150 rt 135 fd 100 rt 45 fd 150

  0
  2021-07-21T09:25:21+00:00

  Dùng lệnh FD n (Lệnh này sẽ điều khiển rùa đi tới n bước)

  BK n (Lệnh này điều khiển rùa đi lùi n bước)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )