Mỹ thay chân Pháp ở miền Nam sau năm 1954 nhằm thực hiện mục tiêu nào?

Question

Mỹ thay chân Pháp ở miền Nam sau năm 1954 nhằm thực hiện mục tiêu nào?

in progress 0
Piper 5 tháng 2021-07-08T23:40:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:41:49+00:00

  Mỹ thay chân Pháp ở miền Nam sau năm 1954 nhằm thực hiện mục tiêu nào?

  -Làm bàn đạp tấn công ra miền Bắc để tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản

                                 `XIN` `HAY` `NHẤT`

  0
  2021-07-08T23:42:15+00:00

  Mỹ thay chân Pháp ở miền Nam sau năm 1954 nhằm thực hiện mục tiêu nào?

  `=>` Âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam; từng bước biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ; làm bàn đạp tấn công ra miền Bắc để tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản.

  +) Giải thích: Sau hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 và Pháp rút khỏi miền Nam, Mĩ đưa chính quyền Ngô Đình Diệm lên nắm quyền nhằm thực hiện các mục đích trên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )