`n(n+3)` biến đổi kiểu gì thành $(n^2 + 3n)$ ?

Question

`n(n+3)` biến đổi kiểu gì thành $(n^2 + 3n)$ ?

in progress 0
Claire 1 năm 2021-09-13T15:59:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:00:58+00:00

  n(n+3) = n² + 3n ( Nhân phân phối ) 

   

  0
  2021-09-13T16:01:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nhân tung ra nha bạn: n(n+3)⇔n×n+n×3

  ⇔ n²+3n

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )