`Na_2CO_3,NaOH,H_2SO_4` Hãy phân biệt các chất trên và chi tiết nhé các em. mn giúp với nhá :v, ai chơi vẽ cây thông là tui thông vài cái bc h :&

Question

`Na_2CO_3,NaOH,H_2SO_4`
Hãy phân biệt các chất trên và chi tiết nhé các em.
mn giúp với nhá :v, ai chơi vẽ cây thông là tui thông vài cái bc h :&

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-08-18T16:41:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:43:12+00:00

  Đáp án:

  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự các mẫu thử

  Cho quỳ tím vào các mẫu thử

   – Quỳ tím hóa đỏ là `H_2SO_4` (axit làm quyd tím hóa đỏ)

   – Quỳ tím hóa xanh là `NaOH` (bazơ làm quỳ tím hóa xanh)

   – Quỳ tím không đổi  màu là `Na_2CO_3` (muối không đổi màu quỳ tím)

   

  0
  2021-08-18T16:43:21+00:00

  Đáp án:

   Bạn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Cho 3 dung dịch $Na_2CO_3,NaOH,H_2SO_4$ tác dụng với quỳ tím

  $Na_2CO_3$ là muối nên không đổi màu

  $NaOH$ là bazo nên quỳ tím hóa xanh

  $H_2SO_4$ là axit nên quỳ tím hóa đỏ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )