Na2SO3 tác dụng với dd axit HCl có tỏa nhiệt hay không?

Question

Na2SO3 tác dụng với dd axit HCl có tỏa nhiệt hay không?

in progress 0
Elliana 39 phút 2021-09-14T08:27:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:28:16+00:00

  Na2SO3 tác dụng với đ axit HCl không tỏa nhiệt, có khí SO2 bay hơi

   

  0
  2021-09-14T08:29:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:Na_2SO_3+2HCl\to 2NaCl+SO_2↑+H_2O\end{array}\)

  Phản ứng này không tỏa nhiệt, sinh ra khí \(SO_2\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )