NaCl và BaCl2 có nhận biết được bằng H2O không mọi người?

Question

NaCl và BaCl2 có nhận biết được bằng H2O không mọi người?

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-04T21:50:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T21:51:35+00:00

  Đáp án:

   dưới nha  bn

  Giải thích các bước giải:

   Ko 

  NaCl+H2O→o hiện tượng

  BaCl2+H2O→o hiện tượng

  ………………………chúc bn hk tốt…………………

  0
  2021-10-04T21:51:59+00:00

  Đáp án:

   Không

  Giải thích các bước giải:

  Vì NaCl, \(BaCl_2\) đều tan trong nước 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )