NADH,FADH2 và NADPH được sinh ra từ những quá trình nào và sử dụng ttong cơ chế sinh nào ở cơ thể sống?

Question

NADH,FADH2 và NADPH được sinh ra từ những quá trình nào và sử dụng ttong cơ chế sinh nào ở cơ thể sống?

in progress 0
Maria 1 năm 2021-10-02T20:45:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:46:11+00:00

  ★NADH:

  + Được sinh ra: đường phân,chu trình Krebs.

  + Được sử dụng: chuỗi vận chuyển điện tử, lên men, khử nitrat thành nitrit, hình thành axit amin.

  ★FADH2:

  + Được sinh ra: Chu trình Krebs

  + Được sử dụng: chuỗi chuyền vận chuyển điện tử, cố đinh Nitơ khí quyển.

  ★NADPH:

  + Được sinh ra: pha sáng của quang hợp

  + Được sử dụng: pha tối, cố định Nito khí quyển, khử nitrat thành nitrit.

   

  0
  2021-10-02T20:46:52+00:00

  Đáp án:

  NADH,FADH2 được sinh ra từ quá trình hô hấp tế bào (cụ thể là ở chu trình Crep và đường phân) và được sử dụng vào chuỗi truyền e điện tử

  NADPH được sinh ra từ quá trình quang hợp (cụ thể là ở pha sáng) và được sử dụng vào pha tối trong quang hợp 

  #NOCOPY

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )