Năm 1424 trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân,Nguyễn Chích đề nghị chuyển địa bàn hoạt đọng vào Nghệ An và được bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn

Question

Năm 1424 trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân,Nguyễn Chích đề nghị chuyển địa bàn hoạt đọng vào Nghệ An và được bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn chấp nhận.
a) Vì sao bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn lại chấp nhận đề nghị đó của Nguyễn Chích ?

in progress 0
Emery 1 năm 2021-10-28T21:53:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:54:26+00:00

  Vì đó là vùng núi hiểm trở, phù hợp với lối đánh của nghĩa quân

  0
  2021-10-28T21:54:53+00:00

  Vì trong một buổi họp bàn của các tướng, Nguyễn Chích nói: “Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông, tôi đã từng qua lại nên rất thông thuộc đất ấy. Nay hãy trước hết thu lấy Trà Lõn , chiếm giữ cho được Nghệ An để làm đất đứng chân, rồi dựa vào sức người và của cải ở đất ấy mà quay ra đánh Đông Đô thì có thể tính xong việc dẹp yên thiên hạ.”

  BN NHỚ VOTE

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )