năm 1870 xảy ra sự kiện gì ? từ sự kiện đó tạo điều kiện cho công nhân tiểu tư sản pháp tiền hành?

Question

năm 1870 xảy ra sự kiện gì ? từ sự kiện đó tạo điều kiện cho công nhân tiểu tư sản pháp tiền hành?

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-16T13:49:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:50:27+00:00

  Chiến tranh Pháp- Phổ

  Thuận lợi để tư sản tham gia cách mạng 

  trong khi lực lương quân đội, vũ trang đang chiến đấu

  0
  2021-09-16T13:51:14+00:00

  Năm 1870 là chiến tranh Pháp-Phổ

  ->ĐIều kiện thuận lợi để tư sản làm cách mạng khi lực lượng quân đội và chính trị đều đổ dồn vào chiến tranh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )