Năm 2002, diện tích trồng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long là 3 834 800 hA.Sản lượng lúa đạt 17,7 triệu tấn. Hỏi năng suất lúa trung bình của Đồng bằng

Question

Năm 2002, diện tích trồng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long là 3 834 800 hA.Sản lượng lúa đạt 17,7 triệu tấn. Hỏi năng suất lúa trung bình của Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu tấn/ ha?
A. 0.21 lấn/ ha.
B. 5,61 tấn/ ha.
C. 4,62 tấn/ ha.
D. 61,4 tấn/ ha.

in progress 0
Alexandra 1 giờ 2021-09-07T10:26:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:27:27+00:00

  Năm 2002, diện tích trồng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long là 3 834 800 hA.Sản lượng lúa đạt 17,7 triệu tấn. Hỏi năng suất lúa trung bình của Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu tấn/ ha?

  A. 0.21 lấn/ ha.

  B. 5,61 tấn/ ha.

  C. 4,62 tấn/ ha.

  D. 61,4 tấn/ ha.

  0
  2021-09-07T10:27:47+00:00

  17,7 triệu tấn =17,700000/3834800=4,62

  => C ; 4,62 tấn/ ha.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )