Năm 2015 nước ta thu hoạch được 45,11 triệu tấn thóc.Để đảm bảo an toàn an ninh lương thực mỗi người dân cần 430 kg thóc/năm.Số còn lại để xuất khẩu.H

Question

Năm 2015 nước ta thu hoạch được 45,11 triệu tấn thóc.Để đảm bảo an toàn an ninh lương thực mỗi người dân cần 430 kg thóc/năm.Số còn lại để xuất khẩu.Hỏi số thóc để xuất khẩu chiếm bao nhiêu phần trăm so với số thóc nước ta thu hoạch được? Dân số nước ta là 91 triệu dân.

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-11-23T04:11:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T04:12:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  đổi 430kg= 0,43 tấn 

  dân số nước ta cần số lượng thóc là 

  91000000*0,43=39130000

  lượng xuất khẩu là 

  45110000-39140000=5980000

  Số thóc xuất khẩu chiếm sô phần trăm so với số thóc thu được là

  5980000:30 000 000×100%=19,93

                                             đáp số: 19,93 

  ( bạn ơi đề bài sai rồi)

  0
  2021-11-23T04:12:29+00:00

  96%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )