Năm 2016 toàn thành phố A có 27520 bé ra đời trong đó tỷ số giới tính là 115 bé trai trên 100 bé gái hỏi trong năm 2016 số bé trai được sinh ra nhiề

Question

Năm 2016 toàn thành phố A có 27520 bé ra đời trong đó tỷ số giới tính là 115 bé trai trên 100 bé gái hỏi trong năm 2016 số bé trai được sinh ra nhiều hơn số bé gái bao nhiêu

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-12T13:10:30+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T13:12:09+00:00

  Đáp án: 1920

  Giải thích các bước giải:

  Tỷ số giới tính là 115 bé trai trên 100 bé gái nên tỷ số số bé trai trên số bé gái là: $\frac{{115}}{{100}} = \frac{{23}}{{20}}$

  nên số bé trai là: $27520:\,(23 + 20) \times 23 = 14720$

  số bé gái là: $27520 – 14720 = 12800$

  số bé trai nhiều hơn số bé gái là: 14720 – 12800=1920

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )