Năm 2019 sinh nhật Bình vào ngày thứ Ba tháng 5 . Hỏi sang năm sinh nhật Bình vào ngày thứ mấy ?

Question

Năm 2019 sinh nhật Bình vào ngày thứ Ba tháng 5 . Hỏi sang năm sinh nhật Bình vào ngày thứ mấy ?

in progress 0
Natalia 1 giờ 2021-09-07T10:27:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:28:39+00:00

   Ta có sang năm 2020 là năm nhuận và sinh nhật của Bình vào tháng 5 nên có 366 ngày khi sang năm mới

  Ta có:   366 : 7= 52( dư 2)

  ⇒ Sinh nhật năm sau của Bình hơn thứ ba 2 ngày

  ⇒ Sinh nhật của Bình vào thứ: 3+ 2= 5

            Đáp số: thứ 5

  Chúc em học tốt!

  0
  2021-09-07T10:28:43+00:00

  $\text{Ta có: năm 2020 là năm nhuận}$

  $\text{Năm 2019 là năm thường thì chỉ có 365(tháng 2 có 28 ngày)}$

  $\text{Vậy năm 2020 là năm nhuận thì có 366 ngày (tháng 2 có 29 ngày)}$

  $\text{Lại có: 366 : 7= 52( dư 2)}$

  $\text{⇒sinh nhật năm sau của Bình hơn thứ ba 2 ngày}$

  $\text{⇒sinh nhật của Bình vào thứ:}$

  $\text{       3+ 2= 5}$

  Vậy sang năm sinh nhật Bình vào ngày thứ 5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )