năm 2021 dân số châu phi là 818 triệu ng chiếm 13,4% đân số thế giới em hãy vẽ biểu đò tròn thể hiện tỉ lệ dân cư của châu phi so với thế giới và nhận

Question

năm 2021 dân số châu phi là 818 triệu ng chiếm 13,4% đân số thế giới em hãy vẽ biểu đò tròn thể hiện tỉ lệ dân cư của châu phi so với thế giới và nhận xét
Mik cần biết cách vẽ biểu đồ thui
Giúp mik vs chiều nay mik thi r

in progress 0
Harper 4 tuần 2021-08-11T19:19:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T19:20:51+00:00

    Đây nhé!

    nam-2021-dan-so-chau-phi-la-818-trieu-ng-chiem-13-4-dan-so-the-gioi-em-hay-ve-bieu-do-tron-the-h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )