Năm bao nhiêu Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nc ở tàu nào

Question

Năm bao nhiêu Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nc ở tàu nào

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-07-08T17:17:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:18:31+00:00

  Ngày 5 tháng 6 năm 1911, trên con tàu “Đô đốc Latouche Tréville”, từ bến cảng Nhà Rồng của Thành phố Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã lên đường sang Pháp. Người làm bất cứ việc gì để sống và hoạt động (phụ bếp dưới tàu, làm bánh trong các khách sạn, cào tuyết, đốt lò, chụp ảnh…).

  0
  2021-07-08T17:18:49+00:00

  Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911 

  – Bác lên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp sau khi rời bến nhà Rồng . 

  Tên đầy đủ của con tàu :Amiral Latouche Tréville 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )