Nam đến nhà Dũng mượn sách đạo đức. Dũng cho biết tôi có 5 quyển sách được chồng lên nhau biết rằng: Quyển sách toán ở trên quyển sách tiếng Việt như

Question

Nam đến nhà Dũng mượn sách đạo đức. Dũng cho biết tôi có 5 quyển sách được chồng lên nhau biết rằng:
Quyển sách toán ở trên quyển sách tiếng Việt nhưng lại ở dưới quyển sách lịch sử quyển sách đạo đức và lịch sử o xếp kề nhau quyển sách địa lý o xếp kề sách lịch sử, toán và đạo đức.
vậy đố bạn quyển sách đạo đức nằm ở vị trí nào?
Dùng phần mềm soạn thảo văn bản trình bày lời giải và lưu tệp tin lại

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-07-30T07:46:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:47:21+00:00

  số thứ tự của  các quyển sách là ;

  Lịch sử 

  Toán 

  Đạo đức 

  Tiếng Việt 

  Địa lý

  0
  2021-07-30T07:47:30+00:00

  Thứ tự là

  Lịch sử

  Toán

  Đạo đức 

  Tiếng Việt 

  Địa lý 

  Vì toán chỉ nằm trên tiếng việt chứ không kề nên đây là vị trí hợp lý

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )