Năm học 2017-2018 trường Hoà Bình có 5 khối vs số lượng học sinh như sau: khối 1 có 280 học sinh, khối 4 có 214 học sinh ,3 khối còn lại mỗi khối có

Question

Năm học 2017-2018 trường Hoà Bình có 5 khối vs số lượng học sinh như sau: khối 1 có 280 học sinh, khối 4 có 214 học sinh ,3 khối còn lại mỗi khối có 242 học sinh .Hoi trung bình mỗi khối có bao nhiêu học sinh???

in progress 0
Natalia 2 năm 2021-09-02T09:54:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:56:05+00:00

  Ba khối 2, 3 và 5 có tất cả số học sinh là :

             \(242 \times 3 = 726\) (học sinh)

  Trung bình mỗi khối có số học sinh là :

             \((280 + 214 + 726) : 5 = 244 \) (học sinh)

                                 Đáp số : \(244\) học sinh.

   

  0
  2021-09-02T09:56:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

        giải

  tổng 3 khối còn lại có số học sinh là :

     242 x 3 =726 [ học sinh ]

  trung bình mỗi khối có số học sinh là :

     [ 726 + 280 + 214  ] : 5 =244 [ học sinh ]

                                            đáp số : 244 học sinh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )