Nam is more sociable than Minh. ->Minh is as======–.

Question

Nam is more sociable than Minh.
->Minh is as………………………………………………………………………

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-11-24T18:15:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:16:16+00:00

  =>
  Minh is not as sociable as Nam. 

  Bạn xem kỹ lại đề bài có thiếu từ not không. 

  0
  2021-11-24T18:16:55+00:00

  TL:

  Nam is more sociable than Minh. 

  -> Minh is (not) as sociable as Nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )