Nam Mĩ có mấy khu vực địa hình? Nêu đặc điểm của mỗi khu vực?

Question

Nam Mĩ có mấy khu vực địa hình? Nêu đặc điểm của mỗi khu vực?

in progress 0
Julia 17 phút 2021-09-16T18:49:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:50:49+00:00

  Nam Mĩ có mấy khu vực địa hình? Nêu đặc điểm của mỗi khu vực?

  * Nam Mĩ có 3 khu vực địa hình :

  + Núi trẻ phía tây

  + Đồng bằng ở giữa

  + Sơn nguyên và núi già ở phía Đông.

  * Địa hình kéo dài theo chiều kinh tuyến
  – Phía đông : Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin
  + Ở giữa : Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ô-ri-nô-cô → Amazon → Laplata → Pampa. Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía nam.
  + Phía tây : Hệ thống Anđet, đồ sộ, nhiều thung lũng và cao nguyên rộng xen kẽ giữa các dãy núi.

  0
  2021-09-16T18:50:52+00:00

   – Địa hình Nam Mĩ chia làm 3 phần : núi trẻ phía tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên và núi già ở phía Đông. Địa hình kéo dài theo chiều kinh tuyến
  – Phía đông : Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin
  + Ở giữa : Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ô ri nô cô -> Amazôn -> Laplata -> Pampa. Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía nam.
  + Phía tây : Hệ thống Anđét, đồ sộ, nhiều thung lũng và cao nguyên rộng xen kẽ giữa các dãy núi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )