Năm nay anh 14 tuổi , em 5 tuổi . Hỏi sau mấy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em?

Question

Năm nay anh 14 tuổi , em 5 tuổi . Hỏi sau mấy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em?

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-04T20:17:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:19:01+00:00

  Đáp án:   `4` năm

  Giải thích các bước giải:

  Vì hiệu số tuổi của `2` anh em không thay đổi và bằng: `14 – 5 = 9` (tuổi)

  nên ta có sơ đồ lúc tuổi anh gấp 2 lần tuổi em:

  Tuổi anh: |——-|——-|

  Tuổi em:  |——-| `9` tuổi

  Hiệu số phần bằng nhau là:

       `2 – 1 = 1` (phần)

  Giá trị `1` phần hay tuổi em lúc sau là:

       `9 : 1 xx 1 = 9` (tuổi)

  Số năm để tuổi anh gấp `2` lần tuổi em là: 

       `9 – 5 = 4` (năm)

                    Đáp số: `4` năm

   

  0
  2021-08-04T20:19:26+00:00

  Đáp án: 4 năm

   

  Giải thích các bước giải:

   Hiệu số tuổi của 2 anh em là

  14-5=9( tuổi)

  Tuổi anh gấp 2 lần tuổi em là

  9:(2-1).2=18 ( tuổi)

  Sau số năm nữa tuổi anh gấp số lần tuổi em là

  18-14=4 (năm)

  đ/s : 4 năm 

  Chúc bn học tốt nhớ cho mik câu trả lời hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )