năm nay con 13 tuổi. hãy tìm tuổi mẹ biết rằng số tuổi mẹ có các chữ số giống nhau, chia hết cho 2 và chia hết cho số tuổi của con thì dư 5

Question

năm nay con 13 tuổi. hãy tìm tuổi mẹ biết rằng số tuổi mẹ có các chữ số giống nhau, chia hết cho 2 và chia hết cho số tuổi của con thì dư 5

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-11-22T11:41:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:42:52+00:00

  các số chia hết cho 2 (0,2,4,6,8)

  mà tuổi mẹ có các chữ số giống nhau nên ta có (22,44,66,88)

  vậy tuổi mẹ là 44

  44:13=3 dư 5

   

  0
  2021-11-22T11:43:25+00:00

       các số chia hết cho 2 (0,2,4,6,8)

       mà tuổi mẹ có các chữ số giống nhau nên ta có (22,44,66,88)

       vậy tuổi mẹ là 44

                     44:13=3 dư 5

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )