Năm nay Hà n tuổi.Bé Linh kém Hà 3 tuổi . Mẹ của Hà gấp 4 lần tuổi của bé Linh.Hỏi tuổi của mẹ Hà là bao nhiêu

Question

Năm nay Hà n tuổi.Bé Linh kém Hà 3 tuổi . Mẹ của Hà gấp 4 lần tuổi của bé Linh.Hỏi tuổi của mẹ Hà là bao nhiêu

in progress 0
Reagan 25 phút 2021-10-09T23:44:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:45:35+00:00

  Tuổi của bé Linh là: n-3 (tuổi)

  Tuổi của mẹ Hà là: 4(n-3) = 4n-12 (tuổi)

   Vậy: Tuổi của mẹ Hà là: 4n-12 tuổi

  0
  2021-10-09T23:46:13+00:00

  Tuổi của mẹ Hà là: 

  `(n – 3) ×4`

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )