năm nay Lan 8 tuổi,hai năm nữa thì tuổi bố gấp 4 lần tuổi Lan.Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?

Question

năm nay Lan 8 tuổi,hai năm nữa thì tuổi bố gấp 4 lần tuổi Lan.Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-07-08T19:50:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:52:32+00:00

  Đáp án: Bố 38 tuổi

   

  Giải thích các bước giải:

   hai năm nửa Lan 10 tuổi bố gấp 4 lần tuổi Lan nên hai năm nửa bố 40 tuổi nên năm nay bố 38 tuổi

  0
  2021-07-08T19:52:32+00:00

  Đáp án:

   38 tuổi

  Giải thích các bước giải:

   Hai năm nữa, số tuổi của Lan là:

                 8+2=10(tuổi)

  Hai năm nữa, số tuổi của bố Lan là:

                 10×4=40(tuổi)

  Năm nay, số tuổi của bố Lan là:

                  40-2=38(tuổi)

                            Đáp số: 38 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )