Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay biết sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con Bài 2 khối lớp 5 có nhiều hơn khối lớp 4 8

Question

Năm nay mẹ hơn con 28 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay biết sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con
Bài 2 khối lớp 5 có nhiều hơn khối lớp 4 84học sinh . Số học sinh khối 4 bằng 3/4 số học sinh lớp 5 . Tính số học sinh của mỗi khối
Giải xong nhanh nhất được 1 tim 5sao

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-08-23T06:11:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:13:15+00:00

    Bài 1:

   Số tuổi con sau 3 năm là:

           28 : 4 = 7 ( tuổi )

   Số tuổi của con hiện nay là:

           7 – 3 = 4 ( tuổi )

   Số tuổi của mẹ hiện nay là:

           28 + 4 = 32 ( tuổi )

                   Đáp số : con : 4 tuổi ;

                               : mẹ : 32 tuổi .

   Bài 2:

      Khối 5 có số học sinh là:

            84 ÷ (4-3) × 4= 336( học sinh)

       Khối 4 có số học sinh là:

            336-84= 252( học sinh)

                    Đáp số: khối 5: 336 học sinh;

                               : khối 4: 252 học sinh.

  0
  2021-08-23T06:13:22+00:00

  Bài 1: 

  *Sau bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi

  Hiệu số phần bằng nhau là:

     5 – 1 = 4 (phần)

  Số tuổi của con sau 3 năm là:

     28/4 = 7 (tuổi)

  Số tuổi của con hiện nay là:

     7 – 3 = 4 (tuổi)

  Số tuổi của mẹ hiện nay là:

     4 + 28 = 32 (tuổi)

  Bài 2:

  Ta có sơ đồ: 

            Khối lớp 4:    |—-||—-||—-|

                                                   84 học sinh

             Khối lớp 5:    |—-||—-||—-||—-|

  Khối 5 có số học sinh là:

         84 ÷ ( 4 – 3 ) × 4 = 336 (học sinh)

  Khối 4 có số học sinh là:

          336 – 84 = 252 (học sinh)  hoặc  84 ÷ ( 4 – 3 ) × 3 = 252 (học sinh)

  Đáp số:…

   

  CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )