Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 23 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của cả hai con sẽ bằng tuổi của mẹ?

Question

Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 23 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của cả hai con sẽ bằng tuổi của mẹ?

in progress 0
Everleigh 6 tháng 2021-05-30T07:08:41+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-30T07:10:35+00:00

  Trong năm tiếp theo, tuổi của mẹ sẽ tăng lên 1 tuổi, còn tổng số tuổi của hai con tăng thêm 2 tuổi.

  ⇒ Cứ sau một năm, hiệu số tuổi của mẹ và hai con sẽ giảm đi 2 – 1 = 1 (tuổi)

  ⇒ Cần số năm để tuổi của mẹ bằng tổng số tuổi của hai con là:

            23 : 1 = 23 (năm)

                       Đáp số: 23 năm

  1
  2021-06-30T07:10:37+00:00

  Đáp án: ở dưới ạ 

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có số tuổi của hai con tăng thêm 2 tuổi còn của mẹ tăng thêm 1 tuổi 

   Vậy khoảng cách giữa tuổi của 2 con và mẹ là : 2-1=1 ( tuổi )

  Vậy tuổi 2 con bằng tuổi mẹ trong :

  23: 1= 23 ( năm )

             Đáp số : 23 năm 

  Songtrang @ 

  Gửi bạn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )